Ingen varer i kurven

Indtast søgeord eller nummer

Søg via emneliste

Brugsret og copyright

Betingelserne for brugsretten af materiale fra bee-line.dk er helt ukompliceret. Det er som udgangspunkt først og fremmest overskridelse af copyrighten og krænkelse af personer og vartegn (bygninger, seværdigheder, ikoner mv), der kan være en potentiel tvistighed.
I den virkelige verden - og historisk set - har det ikke givet de store problemer. Det handler altid om ret, rimelighed og sund fornuft, og det kan man sædvanligvis forholde sig til og enes om uden de store sværdslag.

Kehlet/bee-line.dk har selv copyrighten til hele indholdet på hjemmesiden, da alt er produceret på egen tegnestue og af egne fotografer, hvilket gør, at eventuelle spørgsmål og tvistigheder kan besvares og håndteres uden indblanding af tredje mand.

Betingelser om licensbetingelser og brugsret m.v.

Betingelserne i nærværende tekst gælder for alt det materiale, der er tilgængeligt på bee-line.dk og som derfor er til rådighed for en registreret licenstager (dig). Man er kun at regne som registreret licenstager, hvis der er indgået en skriftlig aftale. En skriftlig aftale, der enten er udstedt ved online køb af klippekort eller abonnement eller i form af en brugerlicens udstedt af Kehlet/Bee-Line.

Ved brug af bee-line.dk accepterer licenstageren at have kendkab til – og være bundet af - de nærværende licensbetingelser, der således udgør en forpligtende aftale mellem Bee-Line og licenstageren. Den formelle brugsret træder dog altid først i kraft, når der er betalt for licensen, og den ophører ligeså, hvis løbende betalinger for licensen misligeholdes.
Licensen gælder kun til den virksomhed/juridske enhed, der fremgår af den skriftlige aftale.
Hvis licenstageren har datterselskaber, relaterede virksomheder eller andre juridiske enheder, skal licenstageren enten købe en licens til hver selskab/virksomhed/enhed eller købe en flerbrugerlicens.

Kehlet har uomtvisteligt og alene copyrighten til alt tilgængeligt indhold på bee-line.dk, mens man som licenstager alene erhverver brugsretten. Brugsretten kan ikke overdrages til tredjemand og dermed er alle former for salg, udlån eller overdragelse af materiale fra bee-line.dk i alle tilfælde forbudt.
   
Som licenstager kan man frit bruge alt indhold på bee-line.dk til design og udarbejdelse af f.eks. annoncer, tryksager, skilte, brochurer, præsentationsmateriale osv. Indholdet må også bruges til design af web-sider, men det må aldrig kunne downloades og dermed give mulighed for anvendelse af tredjemand.

Som tommelfingerregel kan det siges, at Kehlets copyright krænkes, hvis en produktion/forretning finder sted på grundlag af indhold/elementer fra bee-line.dk. Det vil sige, at man eksempelvis ikke må producere postkort, kalendere, humørkort, T-shirts, wallstickers, skabeloner eller lignende og derefter videresælge eller videregive disse.

Indhold/elementer fra bee-line.dk må heller IKKE vises/bruges på/til en licenstagers onlinetjeneste (webshop), hvor tredjemand/kunder kan bruge indholdet/motiverne til at designe/udsmykke/bestille produkter som eksempelvis annoncer, tryksager, skilte, kopper, nøgleringe, stickers, wallpaper, T-shirts etc. etc.

Brugsretten omfatter ikke "automatisk" personer, vartegn, rekvisitter og produkter, der indgår som en del af det samlede motiv i et større billede. Tages disse ud af sammenhængen, er det alene licenstagerens ansvar at eventuelle personer/ejere/rettighedshavere ikke krænkes.

Billeder der indeholder personer og/eller vartegn må ikke anvendes i sammenhænge, der på nogen måde kan virke krænkende på de viste personer eller vartegn. Det være sig eksempelvis i underlødige sammenhænge eller hvor personer/vartegn eksempelvis anvendes, hvor de bruges til at illustrere meninger eller holdninger, der kan opfattes som være stødende. Det er alene licenshaverens ansvar at sikre sig, at dette ikke sker. Ved tvivlsspørgsmål kan Kehlet kontaktes for en evt. tilladelse.

Der er som udgangspunkt "fri download", men hvis man som licenstager downloader indhold i en mængde, som Kehlet/Bee-Line anser som være overdrevent brug, kan Kehlet/Bee-Line uden varsel lukke for kontoen og dermed for yderlige downloads. Kehlet/Bee-Line afgør hvor grænsen går for overdrevent brug.

Opsigelse af abonnement/licensaftale er altid i henhold til den skriftlige aftale. Efter eventuel opsigelse af aftalen kan licenstageren ikke længere frit bruge allerede downloadet materiale.
Efter en opsigelse må tidligere downloadet materiale kun bruges i opgaver, der er produceret i den periode, hvor man har haft licensen. Men kun i uændret form og dermed ikke i forbindelse med nye opgaver eller i nye sammenhænge. Ej heller for den samme kunde.

Begrænsning af brug efter opsigelse gælder ikke for materiale downloaded ved brug af klip. Her vil brugsretten til det downloadede materiale gælde for tid og evighed.
Begrænsningen gælder heller ikke, hvis det omhandlede materiale er indeholdt i collections, hvortil brugsretten er købt på et tidligere tidspunkt.

Det er alene licenstagerens ansvar, at alle medarbejdere/brugere, der har adgang til bee-line.dk er bekendt med nærværende betingelser.

Krænkelse af Kehlets copyright eller overtrædelse af brugsrettighederne vil potentielt medføre retsforfølgelse.

Hvis man på nogen måde er i tvivl, om man overtræder brugsretten og/eller copyrighten, kan vi altid kontaktes på 75223700 eller Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .